Menu Đóng

Unit 2: Writing Task 1 – Cách paraphrase đề bài trong Writing Task 1

Paraphrase là một kĩ năng rất hữu dụng và cần thiết, vì ở cả Task 1 và Task 2, bạn cần paraphrase lại câu mở đầu. Thao tác này đặc biệt dễ ở Task 1 vì khi đọc đầu bài các bạn có thể định hướng được ngay các phần nhỏ để paraphrase.

Về cơ bản, các bước để paraphrase 1 đầu bài Task 1 như sau:

B1: show = give information about = illustrate = demonstrate

B2: Nếu đề bài nói là “the chart” thì viết lại cụ thể hơn, thành “the first chart” hoặc “the bar chart”

B3: Nếu cái bảng đấy có nhiều “đối tượng” khác nhau, các bạn nói rõ xem là mấy đối tượng. Ví dụ đề bài nói:

The chart below shows the amount of money per week spent on fast foods in Britain.

Thấy phần mình gạch chân không? Các bạn viết rõ ra xem là các loại fast foods đấy là gì nhé. Mình nhìn vào đồ thị có 3 loại fast foods nên mình sẽ viết lại thành: 3 different types of fast foods.

B4: Các từ chỉ số lượng như amount, number, population, percentage chuyển thành how many/how much và ngược lại.

B5: Nếu có số năm (ví dụ: 1900 – 2015), các bạn có thể viết from 1900 to 2015, hoặc dùng cụm rất lợi hại là over the course of 115 years starting from 1900.

Vậy có những thứ sau chúng ta phải paraphrase nhé:

– từ “show”

– từ “chart”

– danh từ chung

– số lượng

– thời gian

Chúng ta cùng paraphrase một số đề nhé, ví dụ mình paraphrase lại cái đề bên trên trước:

The chart below shows the amount of money per week spent on fast foods in Britain.

=> The bar graph ILLUSTRATES how much money people in Britain spent per week on 3 different types of fast food.

Mình vừa paraphrase 4 phần như đã nói ở trên, thật là đơn giản phải không nào? Làm thêm mấy ví dụ cho quen tay nhé:

1) The charts below show the results of a survey of adult education. The first chart shows the reasons why adults decide to study. The pie chart shows how people think the costs of adult education should be shared.

=> The bar graph demonstrates 7 different reasons why adults pursue education at their age.

=> The second chart shows how the surveyees think their education expenses should be allocated.

2) The table below shows the consumer durables (telephone, refrigerator, etc.) owned in Britain from 1972 to 1983.

=> The table illustrates the ownership rate of different home appliances in Britain over the course of 11 years starting from 1972.

Cái này phải giải thích 1 chút. Khi mình đọc cái cụm consumer durables, mình chả hiểu nó là cái gì cả, chưa thấy bao giờ. Nhưng nhìn vào danh sách thì thấy toàn tủ lạnh, ti vi, máy giặt, etc. nên nó cũng giống với từ home appliances (đồ gia dụng).

Nhiều bạn thắc mắc cái ownership rate thì nó là như thế này. Trong bảng nó ghi bao nhiêu % hộ gia đình sở hữu từng đồ vật được liệt kê, nên mình đẻ ra cụm ownership rate (tỉ lệ sở hữu). Nếu kĩ hơn, các bạn có thể viết the changes in ownership rate, bởi vì cứ bài nào có chu kì thời gian là có sự thay đổi rồi.

XEM THÊM