Menu Đóng

TỔNG HỢP KIẾN THỨC CHUẨN BỊ CHO BÀI THI CAMBRIDGE FLYERS – A2

TỔNG HỢP KIẾN THỨC CHUẨN BỊ CHO BÀI THI CAMBRIDGE FLYERS – A2
Về từ vựng:
– Số đếm 1-1000; các tháng trong năm; nhà cửa (mở rộng hơn với các vật dụng nhỏ và chi tiết hơn); nơi chốn, địa điểm, giao thông; ẩm thực; môn học tại trường; học cách xem giờ; các hoạt động giải trí; nghề nghiệp; từ vựng về các chuyến đi chơi, du lịch, lịch sử; từ vựng nâng cao về thể thao.
Về các chủ điểm ngữ pháp:
– Viết câu sử dụng before-after.
– Mệnh đề quan hệ với Where.
– Modal verb Could/might/should.
– Thì tương lai với Will.
– be, look, sound, feel, taste, smell, like.
– make somebody/something + adjective
– Đề nghị với Shall
– Cách xem giờ và câu hỏi với What time.
– made of something.
– As… as…
– Be going to
– Câu hỏi đuôi Tag questions.
– Yet
– Hiện tại hoàn thành; quá khứ tiếp diễn với While/When.
– Câu điều kiện loại 0 với If.
Về kỹ năng làm bài các con cần chuẩn bị:
Kỹ năng nghe
– Nối tên-hình ảnh
– Điền thông tin còn thiếu
– Ghép nhân vật với thông tin.
– Chọn hình ảnh chính xác trong 3 hình ảnh cho sẵn (bài tập đánh lừa nhiều thí sinh nhất)
– Nghe và tô màu + vẽ thêm chi tiết.
Kỹ năng đọc viết
– Tìm từ theo định nghĩa cho sẵn.
– Nhìn tranh và trả lời Yes/No.
– Chọn câu hội thoại phù hợp.
– Điền từ còn thiếu vào đoạn văn (đòi hỏi kiến thức ngữ pháp tốt)
– Đọc và bổ sung thông tin vào câu trả lời cho sẵn.
Kỹ năng nói
Ở bài thi nói, 2 thí sinh sẽ thi cùng nhau
– So sánh 2 tranh chỉ ra 10 điểm khác nhau.
– Kỹ năng đặt câu hỏi về 1 nhân vật cụ thể (sử dụng Who, What, How,…
– Nhìn 1 chuỗi 5 tranh và kể lại câu truyện (sử dụng thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn)
Trình độ Cambridge Flyers ngang với A2 theo khung tham chiếu châu Âu. Nhưng thì hiện tại đơn giản (the present simple) vẫn chưa được nhắc đến quá nhiều do đây là 1 thì khó. Các con vẫn học ngữ pháp qua ngữ cảnh. Vì thế cũng sẽ nhẹ nhàng hơn là học theo công thức.
Chúc các con làm bài thi thật tốt.

XEM THÊM