Menu Đóng

Cấu trúc với WISH và những cách dùng thông dụng nhất.

Khi bạn muốn diễn đạt ý : Ước một điều gì đó, bạn cần lưu ý các cách sử dụng khác nhau, bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng cấu trúc với WISH trong tiếng anh!

1. Wish ở hiện tại

Để diễn đạt một mong muốn ở hiện tại, chúng ta dùng cấu trúc:

S + wish + thì quá khứ . 

Eg : I wish I knew the answer to this question. (at present i don’t know the answer) 

I wish I didn’t have so much work to do . (I do have a lot of work)

2. Wish ở quá khứ

Để diễn đạt một mong muốn ở quá khứ, chúng ta dùng:
S + wish + The Past perfect. 
Eg : I wish I had gone to your party last week. (I did not go)

3. Wish ở tương lai

Chúng ta có thể dùng “could” để diễn đạt mong muốn về một việc nào đó ở tương lai.

Eg : I wish Jane could meet me next week. + Chúng ta cũng có thể cùng “could” để diễn tả một việc nhìn chung rất khó có thể thực hiện, không khả thi. 
Eg : I wish I could contact him, but I don’t have my mobile phone with me.

+ Chúng ta cũng có thể dùng “have to” để nói về mong muốn một việc trong tương lai

Eg : I wish I didn’t have to get up early tomorrow.

4. Wish dùng với would

Khi chúng ta muốn phàn nàn về 1 thói quen xấu, chúng ta dùng:
S + wish + would + V. 
Eg : I wish Peter wouldn’t chew gum all the time.

+ Chúng ta cũng có thể dùng I wish + would để diễn tả 1 điều mà chúng ta muốn điều đó xảy ra
Eg : I wish the police would do something about these people!

5. If only

Chúng ta có thể thay thế “I wish” bằng “If only” để nhấn mạnh. 
Eg : If only I knew the answer to this question! 
If only I had gone to your party last week! 
Trong văn nói, only thường là trọng âm của câu.

Sưu tầm bởi Trung tâm Trí Tuệ Việt

Số 9 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội.

Hotline: 037.259.6666 – 0929.545.689

Facebook: Tritueviet Edu
Fanpage: Trung tâm Trí Tuệ Việt

XEM THÊM